Bản Đồ Quy Hoạch Tỉnh Bình Dương Đến Năm 2020

Bản Đồ Quy Hoạch Tỉnh Bình Dương Đến Năm 2020 Của Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Bình Dương Công Bố

Bản Đồ Quy Hoạch Tỉnh Bình Dương đã được sở Tài Nguyên môi trường tỉnh ra mắt công khai đến người dân. Bộ tin tức bản đồ được niêm yết tại trụ sở vận hành của sở Tài nguyên môi trường tỉnh.
Truy cập website Atlas Bình Dương
http://atlas.binhduong.gov.vn/MAP/BDT/Atlas/index.php
Đây là tập hợp với hệ thống những bản đồ phản ánh toàn diện những vận hành về tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Dương do Ủy ban Tỉnh phát hành.

Ở đó chúng ta quan tâm đến mục Quy hoạch đất
Click Chức năng Atlas/ Xem quy hoạch ở Menu phía trên bên trái

Bản Đồ Quy Hoạch Tỉnh Bình Dương

                                    Atlas quy hoạch tỉnh Bình Dương

Ngoài ra, Tại mục Tìm kiếm phía trên bên trái quý khách với thể xem được rất nhiều bản đồ quy hoạch khác, bao gồm quy hoạch công nghiệp, quy hoạch nông nghiệp, quy hoạch đô thị, quy hoạch khoáng sản, quy hoạch môi trường, quy hoạch du lịch, quy hoạch giao thông…