bản đồ quy hoạch xã bình mỹ

Quyết định số 2857/QĐ-UBND duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 KĐT xã Phước Hiệp. Theo nhiệm vụ quy hoạch, KĐT xã Phước Hiệp có tổng diện tích 180,82 ha, có tính chất là khu dân cư thị tứ, trở thành theo hướng chỉnh trang và khởi công mới.

Dọc tuyến kênh Đông cần tìm hiểu đề xuất các tuyến đường giao thông ven kênh có kết nối với mạng lưới giao thông toàn khu, thích hợp với phong cảnh bờ kênh.

KĐT xã Phước Hiệp có phía Đông giáp kênh Đông; Phía Tây – Bắc giáp kênh N42; Phía Tây – Nam giáp Quốc lộ 22; Phía Đông – Bắc giáp khu dân cư hiện hữu.

Quyết định số 2858/QĐ-UBND về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 KĐT Thị trấn huyện lỵ – xã Tân An Hội. Theo nhiệm vụ quy hoạch, KĐT xã Phước Hiệp có tổng diện tích 150,74 ha, có tính chất là khu dân cư thị trấn.

Khu vực quy hoạch cần ưu tiên bố trí các công trình chung cư dọc các trục giao thông chính có động lực trở thành như: Tỉnh lộ 8 và đường Nguyễn Văn Khạ, không gian sống kiến trúc thấp dần về phía sau. Bố trí các cụm công trình có chức năng dịch vụ – shophouse (chung cư) tại các khu vực trung tâm.

KĐT Thị trấn huyện lỵ – xã Tân An Hội có phía Đông – Nam giáp KĐT thị trấn huyện lỵ (khu 4) và KĐT xã Tân Thông Hội (khu 4); Phía Đông – Bắc giáp kênh N31A; Phía Tây – Bắc giáp khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi; Phía Tây – Nam giáp Khu trung tâm huyện lỵ Củ Chi và KĐT thị trấn huyện lỵ.

Quyết định số 2859/QĐ-UBND duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 KĐT xã Tân An Hội (Khu 2). Theo nhiệm vụ quy hoạch, KĐT xã Tân An Hội (Khu 2) có tổng diện tích 66,18 ha, có tính chất là khu dân cư, bến xe và trung tâm y tế trở thành theo hướng chỉnh trang và kết hợp khởi công mới.

Khu vực quy hoạch cần ưu tiên bố trí các công trình chung cư dọc các trục giao thông chính có động lực trở thành như: Quốc lộ 22 và đường Nguyễn Thị Rành, không gian sống kiến trúc thấp dần về phía sau. Bố trí các cụm công trình có chức năng dịch vụ – shophouse (chung cư) tại các khu vực trung tâm.

KĐT xã Tân An Hội (Khu 2) có phía Đông – Nam giáp KĐT và công viên huyện lỵ Củ Chi; Phía Tây – Bắc giáp giao lộ giữa đường Vành đai 4 và Quốc lộ 22; Phía Tây – Nam giáp Quốc lộ 22; Phía Đông – Bắc giáp Khu tái định cư khu công nghiệp Tây Bắc và Khu tái định cư khu công nghiệp Hóa Dược.

Quyết định số 2860/QĐ-UBND duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 KĐT xã Tân Thạnh Tây (Khu 3). Theo nhiệm vụ quy hoạch, KĐT xã Tân Thạnh Tây (Khu 3) có tổng diện tích 18,96 ha, có tính chất là khu dân cư đô thị.

Khu vực quy hoạch cần ưu tiên bố trí các công trình chung cư dọc các trục giao thông chính có động lực trở thành như: Tỉnh lộ 8 và đường Nguyễn Kim Cương, không gian sống kiến trúc thấp dần về phía sau. Bố trí các cụm công trình có chức năng dịch vụ – shophouse (chung cư) tại các khu vực trung tâm.

KĐT xã Tân Thạnh Tây (Khu 3) có phía Đông giáp KĐT Tân Quy; Phía Tây giáp KĐT Tân Thạnh Tây (Khu 2); Phía Nam giáp Khu Tái định cư Tân Phú Trung – Tân Thạnh Tây; Phía Bắc giáp Tỉnh lộ 8.

Quyết định số 2861/QĐ-UBND duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 KĐT xã Bình Mỹ – khu 2 (trung tâm xã). Theo nhiệm vụ quy hoạch, KĐT xã Bình Mỹ – khu 2 (trung tâm xã) có tổng diện tích 58,05 ha, có tính chất là KĐT hiện hữu cải tạo chỉnh trang, xen cài xây mới kết hợp khởi công mới, nhà đầu tư khởi công hạ tầng xã hội; Khu công trình công cộng phục vụ dân cư trong khu vực quy hoạch và xã Bình Mỹ.

Khu vực quy hoạch cần ưu tiên bố trí các công trình chung cư dọc các trục giao thông chính có động lực trở thành, không gian sống kiến trúc thấp dần về phía sau. Bố trí các cụm công trình có chức năng dịch vụ – shophouse (chung cư) tại các khu vực trung tâm.

KĐT xã Bình Mỹ – khu 2 (trung tâm xã) có phía Đông giáp sông Sài Gòn; Phía Tây giáp Tỉnh lộ 9; Phía Nam giáp đất ruộng; Phía Bắc giáp rạch hiện hữu.

Quyết định số 2862/QĐ-UBND duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 KĐT liên xã Tân An Hội – Trung Lập Hạ. Theo nhiệm vụ quy hoạch, KĐT liên xã Tân An Hội – Trung Lập Hạ có tổng diện tích 105,16 ha, trong đó: Diện tích thuộc xã Tân An Hội là 69,4 ha, thuộc xã Trung Lập Hạ là 35,76 ha.  Tính chất quy hoạch là khu dân cư hiện hữu cải tạo chỉnh trang, xen cài khởi công mới, được nhà đầu tư về hạ tầng xã hội và là khu công trình công cộng, khu công viên cây xanh phục vụ dân cư trong khu vực quy hoạch.

Khu vực quy hoạch cần ưu tiên bố trí các công trình chung cư dọc các trục giao thông chính có động lực trở thành, không gian sống kiến trúc thấp dần về phía sau. Bố trí các cụm công trình có chức năng dịch vụ – shophouse (chung cư) tại các khu vực trung tâm.

KĐT liên xã Tân An Hội – Trung Lập Hạ có phía Đông giáp đất trồng cây lâu năm và đường Nguyễn Văn Khạ; Phía Tây giáp đất trồng lúa; Phía Nam giáp kênh N31A (khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi); Phía Bắc giáp Tỉnh lộ 2.

Quyết định số 2863/QĐ-UBND duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 KĐT xã Phước Vĩnh An (Khu 2). Theo nhiệm vụ quy hoạch, KĐT xã Phước Vĩnh An (Khu 2) có tổng diện tích 269,37 ha, có tính chất là KĐT đô thị.

Khu vực quy hoạch cần ưu tiên bố trí các công trình chung cư dọc các trục giao thông chính có động lực trở thành như: Tỉnh lộ 2, Tỉnh lộ 8, không gian sống kiến trúc thấp dần về phía sau. Bố trí các cụm công trình có chức năng dịch vụ – shophouse (chung cư) tại các khu vực trung tâm.

KĐT xã Phước Vĩnh An (Khu 2) có phía Đông – Bắc giáp công viên nước Củ Chi; Phía Tây – Bắc giáp khu Doanh trại Quân đội (Đồng Dù); Phía Tây – Nam giáp Tỉnh lộ 2; Phía Đông – Nam giáp KĐT liên xã Phước Vĩnh An – Tân Phú Trung.