Điều chỉnh giá đất tại dự án Kênh Hàng Bàng, quận 6

UBND TPHCM vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) ở để tính bồi thường, hỗ trợ của dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Kênh Hàng Bàng GĐ 2 trên địa bàn quận 6.

Cụ thể, vị trí kim cương 1, đường Phan Văn Khỏe (đoạn Ngô Nhân Tịnh – Mai Xuân Thưởng) phường 2 là 3,344.

Vị trí 1, đường Bãi Sậy (đoạn Ngô Nhân Tịnh – Bình Tiên) phường 1 là 3,367.

Vị trí 1, đường Chu Văn An (đoạn Lê Quang Sung – Bãi Sậy) phường 2 là 3,170.

Vị trí 1, giáp giới 2 mặt tiền đường Phạm Đình Hổ – Phan Văn Khỏe và Phạm Đình Hổ – Bãi Sậy phường 1 và 2 là 3,508.

Vị trí 1, giáp giới 2 mặt tiền đường Chu Văn An – Phan Văn Khỏe và Chu Văn An – Bãi Sậy phường 1 và 2 là 3,438.

Vị trí 1, đường Phan Văn Khỏe và mặt hẻm xi măng, độ rộng dưới 3m (đường Phan Văn Khỏe đoạn Ngô Nhân Tịnh – Mai Xuân Thưởng) phường 2 là 3,488.

Vị trí 1, đường Bãi Sậy và mặt hẻm đường Bãi Sậy, hẻm xi măng, độ rộng dưới 3m (đoạn Ngô Nhân Tịnh – Mai Xuân Thưởng) phường 1 là 3,526.

Vị trí 4, đường Bãi Sậy, hẻm xi măng, độ sâu dưới 100m (đoạn Ngô Nhân Tịnh – Bình Tiên) phường 1 là 3,690.

Vị trí 4, đường Phan Văn Khỏe, hẻm xi măng, độ sâu dưới 100m (đoạn Ngô Nhân Tịnh – Mai Xuân Thưởng) phường 2 là 3,635.

Vị trí nhà không đường vào đường Phan Văn Khỏe, độ sâu dưới 100m (đoạn Ngô Nhân Tịnh – Mai Xuân Thưởng) phường 2 là 3,270.