Điều chỉnh giá đất tại dự án mở rộng đường Lê Cơ, quận Bình Tân

UBND TPHCM vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) để tính bồi thường, tư vấn trong dự án nhà đầu tư khởi công nâng cấp, mở rộng đường Lê Cơ, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất ở đường Kinh Dương Vương (vị trí giáp ranh hai mặt tiền đường) là 4,020; đường Kinh Dương Vương là 3,655; đường Lê Cơ từ 4,447 đến 4,521 tùy theo vị trí.

Đối với đất sản xuất, bộ phận sales trên đường Kinh Dương Vương (giáp ranh hai mặt tiền đường), hệ số điều chỉnh giá đất là 4,447 và trên đường Lê Cơ là 3,424. Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm là 20,195.