duyệt đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 Khu dân cư Bình Khánh 2

UBND đô thị vừa duyệt đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 khu dân cư Bình Khánh 2, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.
Theo đồ án quy hoạch, khu dân cư Bình Khánh 2 có qui mô 218,13 ha, quy mô dân số vào khoảng 17.000 người. Khu vực có tính chất là khu dân cư hoàn thành chỉnh trang kí kết hợp đồng bắt đầu xây dựng mới và bắt đầu xây dựng mới.

Toàn khu vực quy hoạch gồm 02 đơn vị: Đơn vị ở 1 ở khu vực phía Tây – Nam rạch Chủ Ngọ có diện tích 97,48 ha, dân số 9.600 người; Đơn vị ở 2 ở khu vực phía ở khu vực phía Đông – Bắc rạch Chủ Ngọ có diện tích 120,65 ha, dân số 7.400 người.

khu dân cư Bình Khánh 2 có phía Đông – Bắc giáp sông Lòng Tàu, phía Tây – Bắc giới hạn bởi tuyến đường điện 500KV, phía Tây – Nam giáp đường Rừng Sác, phía Đông – Nam giáp rạch Ngay.