Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Hà Quang Vóc tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ

UBND Thành phố đã chấp thuận chủ trương cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ đầu tư dự án xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Hà Quang Vóc tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, có quy mô diện tích khoảng 16.405,4 m2.
UBND huyện Cần Giờ có trách nhiệm đưa dự án vào danh mục có thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt, tổ chức công bố theo quy định.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ phối hợp với UBND huyện Cần Giờ xây dựng kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; xác định diện tích, vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có, đảm bảo nguồn vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư theo quy định.

Sở QHKT